Aprodi Ltd.

Den 26 mars 2024 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 24Si29 avseende Aprodi Ltd. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

  • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av ett e-legitimationssystem som uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
  • Att bolaget eller bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall.

Spelinspektionen gör bedömningen att Aprodi Ltd tillhandahåller spel i Sverige eftersom bolaget på webbplatsen key-drop.com har information på svenska och anger villkoren för deltagande i spelen på svenska. Vidare marknadsför sig bolaget mot svenska konsumenter. Marknadsföringen sker via användargenererat material på Twitch och YouTube, samt på andra affiliatewebbplatser och som sponsrat sökresultat i en sökmotor. Spelinspektionen noterar att bolaget inte har vidtagit åtgärder för att aktivt förhindra marknadsföring riktad mot svenska konsumenter som förekommer hos affiliates. Spelinspektionen anser att det är bolagets ansvar att proaktivt säkerställa att all marknadsföring för deras webbplatser sker på ett lagligt sätt.

Mot denna bakgrund anser Spelinspektionen att Aprodi Ltd bedriver spelverksamhet som riktar sig mot den svenska marknaden. Eftersom de saknar licens att tillhandahålla spel i Sverige beslutar Spelinspektionen att förbjuda Aprodi Ltd att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga handläggningen medverkade också chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen Patrik Gustavsson, enhetschefen Robert Larsson, rättsliga experten Julia Crafoord, utredaren Marcus Aronsson och utredaren Ewa Gabrielsson, föredragande.