Twino Trading N.V.

Den 23 maj 2022 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 22Si118 avseende Twino Trading N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder Twino Trading N.V. att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens. Beslutet gäller omedelbart….

läs mer

ProMedia N.V.

Den 28 april 2022 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 21Si2641 avseende ProMedia N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) ProMedia N.V. att tillhandahålla spel i…

läs mer

Media Entertainment N.V.

Den 17 december 2021 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 21Si2352 avseende Media Entertainment N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Media Entertainment N.V. att tillhandahålla…

läs mer

Nero Media N.V.

Den 22 november 2021 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 21Si700 avseende Nero Media N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Nero Media N.V. att tillhandahålla…

läs mer

Indigo Soft N.V.

Den 8 oktober 2021 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 21Si1786 avseende Indigo Soft N.V… Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Indigo Soft N.V. att tillhandahålla…

läs mer

Digi Markets N.V.

Den 21 maj 2021 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 20Si1264 avseende Digi Markets N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138), Digi Markets N.V. att tillhandahålla…

läs mer

Cerberlot N.V.

Den 21 maj 2021 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 21Si297 avseende Cerberlot N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138), Cerberlot N.V. att tillhandahålla spel i…

läs mer

JocSystems N.V.

Den 10 januari 2021 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 19Si2836 avseende JocSystems N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138), JocSystems N.V. 2015-008 att tillhandahålla spel…

läs mer

Mirage Corporation N.V.

Den 10 juni 2020 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 20Si1268 avseende Mirage Corporation N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Mirage Corporation N.V. att tillhandahålla…

läs mer

Alpamaro N.V.

Den 10 juni 2020 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 20Si1266 avseende Alpamaro N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Alpamaro N.V. att tillhandahålla spel i Sverige…

läs mer