Winners Entertainment Limited

Den 19 december 2019 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 19Si2843 avseende Winners Entertainment Limited. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan. Förbud att tillhandahålla spel i Sverige Beslut Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Winners Entertainment Limited att tillhandahålla…

läs mer